HU SHAIKH ALI

2003 Stallion

Saud El Ameer × NIEMA NILE

Year Foaled: 2003
Gender: Stallion
Color: Black
Breeding: Purebred Arabian
Bloodline: Straight Egyptian


Saud El Ameer *ADHEM ALAA EL DIN NAZEER
KATEEFA
ZABIA ADHAM
GHAZALA I
GITA RSI FAARAD FAARIS
FADBA
GRETE *RASHAD IBN NAZEER
*BINT EL BATAA
NIEMA NILE SHAIKH AL BADI *MORAFIC NAZEER
MABROUKA
*BINT MAISA EL SAGHIRA++ NAZEER
MAISA
BINT NIEMA EL HILAL *ANSATA IBN HALIMA++
*BINT NEFISAA
NIEMA *IBN FARHAN
*SAEMA

Bred by: Hughes Arabians

Owned by: Osman A Linjawi

Exported to: Saudi Arabia